Het oosten housing association

Het oosten housing association is involved in the following projects
WoZoCo’s, added by MVRDV
1 office
HQ
Het oosten housing association Netherlands
Amsterdam, Netherlands