Lie Øyen arkitekter
Fin Serck-Hansen
Lie Øyen arkitekter

Lie Øyen arkitekter

Lie Øyen arkitekter is involved in the following projects
Bore Service Building, added by Lie Øyen arkitekter
Bolig DoB, added by Lie Øyen arkitekter
Villa Oreveien, added by Lie Øyen arkitekter
Villa Lystad, added by Lie Øyen arkitekter
Villa Stjerneveien, added by Lie Øyen arkitekter
HytteNipe / Cabin Nipe, added by Lie Øyen arkitekter
Villa Tussefaret, added by Lie Øyen arkitekter
Our Projects
Lie Øyen arkitekter Offices
HQ
Lie Øyen arkitekter Oslo
22 55 01 21
Balders gate 26, Oslo, Norway