Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd
Shenzhen Qianxun Design Co., Ltd.

Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd

Interior Architects from SHENZHEN, China
Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd is involved in the following projects
ChengduWanhuaLuxelakes Eco-City C2-2 Showroom B Unit, added by Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd
ChengduWanhuaLuxelakes Eco-City C2-2 Showroom A Unit, added by Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd
SHANGHAI JING'AN HOUSE T2-135 SHOWROOM, added by Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd
Shanghai Jing'an House T2-115 Showroom, added by Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd
Showflat H of Chengdu CR Bund Briliance Phase II, added by Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd
Showflat A1 of Chengdu CR Bund Briliance Phase II, added by Shenzhen Qianxun Decorative Art and Design Co., Ltd