Smoes Ontwerpen

Smoes Ontwerpen

from Rotterdam, Netherlands
Smoes Ontwerpen // architectuur & stadsontwerpen, van initiatief (procesmanagement) tot aan de uiteindelijke realisatie (ontwerp): we werken aan ontwerpvoorstellen en doen onderzoek binnen de integrale stadsvernieuwing en grootstedelijke problematiek. Daarbij doen we voorstellen voor het transformeren van leegstaande en verouderde bestaande gebouwvoorraad en vastgoed zoals, kantoren, bedrijfspanden, industrieel erfgoed en (woon)gebouwen. De directe omgeving en de (her)inrichting van openbare ruimte maakt integraal onderdeel uit van de herbestemming of transformatie van deze opgaven.

PROCESMANAGEMENT: functiewijziging, verruiming bestemmingsplannen (reguliere en uitgebreide procedure, ontwerpbestemmingsplannen), vergunningen en bouwrecht, wet
geluidshinder, ontwerp van businessplannen, exploitatiemodellen en verkoop- / verhuurstrategieën tot aan beheer en onderhoud > vastgoedontwikkeling.

ARCHITECTUUR, ONTWERP EN STEDELIJKE INPASSING: structuurontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en omgevingsvergunning, eisen bouwbesluit transformatieprojecten en/of
functiewijziging (daglicht, ventilatie/spui, brandeisen, brandcompartimentering).

VASTGOEDONTWIKKELING: Smoes Vastgoed // vastgoedontwikkeling, verkoop & verhuur, van technische, juridische en financiële haalbaarheid tot aan de uiteindelijke exploitatie,
beheer en onderhoud: we zijn altijd op zoek naar technisch en functioneel verouderd stedelijk vastgoed in de grotere steden in Nederland, zoals leegstaande woonpanden, kantoren,
winkel- en bedrijfsgebouwen. We transformeren het vastgoed, geheel in eigen beheer, naar luxe appartementen en aanvullende functies, zoals kleine winkels en kantoor-werkplaatsen
aan huis. Ook verzorgen wij aankoop- en verhuurtrajecten voor particuliere en institutionele investeerders.
Our Offices
HQ
Smoes Ontwerpen Rotterdam
Rotterdam, Netherlands