Takehiko Nez Architects
Tomohiro Saruyama
Takehiko Nez Architects

Takehiko Nez Architects

Architects from 1-9-2-303 Seijo, Setagaya-ku, Japan
Takehiko Nez Architects is involved in the following projects
Vision Atelier, added by Takehiko Nez Architects
In Kyo, added by Takehiko Nez Architects
Our Projects
Our Offices
HQ
Takehiko Nez Architects Setagaya-ku
81.3.3417.9183
1-9-2-303 Seijo, Setagaya-ku, Japan