2 von 15
Koji Fujii / Nacasa and Partners

Ryogoku Yuya Edoyu Spa (Kubo Tsushima Architects)

Koji Fujii / Nacasa and Partners

Ryogoku Yuya Edoyu Spa

Geschichte nach Kubo Tsushima Architects

Foto: Koji Fujii / Nacasa and Partners

Beliebte Fotos von Shops