Detail drawing Head office KeenSystems building details

Detail drawing Head office KeenSystems building details

Project Head office KeenSystems

by Denkkamer Architectuur & Onderzoek

Photo © René de Wit