Koichi Takada Architects
Koichi Takada Architects

Koichi Takada Architects

Koichi Takada Architects participa en los siguientes proyectos
Norfolk Burleigh Heads, agregado por Koichi Takada Architects
Bower Manly, agregado por Mim Design
Upper House, agregado por Koichi Takada Architects
Solar Trees Marketplace, agregado por Koichi Takada Architects
Waterfall, Brisbane Australia, agregado por Koichi Takada Architects
Tree Apartment, agregado por Koichi Takada Architects
Urban Forest, agregado por Koichi Takada Architects
Waterfront Retreat, agregado por Koichi Takada Architects
y 12 más