Library and Community Center for the Eldery in Òdena.

Library and Community Center for the Eldery in Òdena.

Architecte
SUMO Architects

Jordi Pagés Serra

Pasqual Bendicho Cabutí

Yolanda Olmo Alonso
Lieu
Òdena, Spain | View Map
Année du projet
2011
Catégorie
Centres communautaires

Centres culturels

The Library, TheCommunity Center for the Eldery and the Old Building.

SUMO Architects en tant que Architectes.

El Nou edifici recupera i reutilitza els elements de l’actual Centre Fraternal que són capaços de suportar el canvi d’ús i la nova vida de l’edifici. Es mantenen els elements estructurals aptes per als nous requeriments. La nova construcció es planteja com una nova coberta per l’edifici existent. El dota d’un nou accés i n’amplia la superficie d’us. Estructuralment l’ampliació es recolza sobre l’actual centre Fraternal amb una estructura metàl.lica que conforma també la geometria de la coberta. Es prioritzen els materials industrialitzats i la construcció en sec. La coberta es protegeix de la orientació sud i capta el màxim de llum de nord, més homogènia i òptima per l’us de la biblioteca. La coberta del cos annex a la construcció existent es converteix en un mirador sobre el poble i l’entorn immediat. També esdevé una nova plaça pel poble i permet un accés alternatiu a la sala polivalent en cas que la biblioteca estigui tancada.


Els criteris de Sostenibilitat i ecoeficiència de l’edifici es resumeix en 4 punts: 1. Geotèrmia. L’edifici es climatitza amb un sistema combinat de terra radiant fred-calent més renovació d’aire. A través de pous geotèrmics s’aconsegueix aigua fresca a l’estiu i calenta a l’hivern. 2. Façana ventilada i coberta ventilada. Solucions constructives que permeten un gran estalvi energètic. Baixes pèrdues interior-exterior, i baixes emissions exterior-interior. 3. Protecció a sud. Evitar i controlar l’excés de radiació solar especialment en els mesos més calurosos 4. Vidres de baixa emissivitat. Evitar les pèrdues i guanys no volguts en els punts més febles dels tancaments.


Per a tot això l’edifici té una qualificació energètica A.

Crédits de projet
Fiche technique du produit

Featured Projects
Latest Products
News