Coenen Sättele Architecten
Coenen Sättele Architecten

Coenen Sättele Architecten

Bureaufilosofie De architectuurtaal van Coenen Sättele Architecten is significant en steeds ontwikkeld voor de specifieke plek, het programma van eisen en een op de opdrachtgever toegesneden eenduidige architectonische oplossing zowel voor stedenbouw, gebouw als interieur en meubelontwerp. Het bureau heeft ervaring met het ontwerpen en realiseren van uiteenlopende projecten op diverse schaalniveaus, die steeds zijn ontstaan in nauwe samenwerking in een multidisciplinair projectteam en een intensieve dialoog met de opdrachtgever. De vele, soms tegenstrijdige componenten, die inwerken op de ontwerpopgave worden omgezet in een helder, eenduidig concept, dat als leidraad dient voor de te nemen beslissingen, gedurende het gehele ontwerpfase en het bouwproces.
inlezen