Elysion Congress Centre
Flying architecture

Congrescentrum Elysion

UNStudio als Architecten

UNStudio in winnend consortium voor ontwerp, bouw, financiering en exploitatie van monumentaal congrescentrum in Eindhoven

Brainport Eindhovenis momenteel een van de belangrijksteEuropese regio’s op het gebied van innovatieve technologie. Om haar positie als inspirerende technologie-, design- en kennisregioop de internationale markt te versterken heeft de stad Eindhoven zich ten doel gesteld een nieuw, onderscheidend en hypermodern congres- en conferentiecentrum te realiseren.

Hiertoe is in 2020 een competitie uitgeschrevendie deelnemers uitnodigde een ontwerp in te dienen voor een onderscheidend en markant gebouw. Tevens werd er gezocht naar een consortium dat een congres- en conferentiecentrum van internationale allure zou kunnen bouwen, financieren en exploiteren.

Ditleidde tot de formatie van het Elysion Consortium: een samenwerkingsverband tussen DVP (Diepenhorst de Vos en Partners) en UNStudio, datde krachten bundelde met opdrachtgever/exploitant Van der Valk en aannemer Huybregts Relou. Het team is verder aangevuld met Quant Architectuur, het ontwerpteam van Van der Valk enconstructeurs van Tielemans. Specialisten op het gebied van theatertechniek en akoestiek (PBTA), MEP-diensten en BREEAM (DVP Smart Concepts), bouwkostenadvies (ISIS Bouwadvies) en congres-innovatie (Six Fingers) maken het consortium compleet.

Het huidige Van der Valk Evenementen- en Congrescentrum bevindt zich aan de rand van een groot parkgebied dat uitstekende verbindingen heeft met zowel Eindhoven Airport als het centrum van de stad. Het Elysion Consortium stelt voor om uit te breiden op deze locatie – waar ook hotel- en restaurantfaciliteiten zijn ondergebracht.Hierdoor kunnen bestaande faciliteiten worden vernieuwd en vergroot, waarbij de impact op zowel het stadscentrum als het milieu beperkt blijft.

Na een zorgvuldige afweging, en uitgaande van de competitievoorwaarden, hebben op donderdag 29 april jl. de leden van de multidisciplinaire beoordelingscommissie allen een positief advies uitgebracht over de Elysion-aanbesteding. Hiermee is de voorlopige gunning toegekend aan het Elysion Consortium.

Het consortium heeft de ambitie om de bestaande multifunctionele ruimte uit te breiden tot een totale oppervlakte van 4.000m2. Hier wordt tevens een nieuw, flexibel auditorium met een capaciteit van 1.500 man aan toegevoegd,inclusief een foyer die plaatsbiedt aan break-out lounges en horecavoorzieningen.

Het ontwerp

UNStudio’s ontwerpvoorstel voor het Elysion Congress Centre (ECC) draait om 5 architectonische ingrepen:

Impactvol enmet respect voor de omgeving
Voor de stad lag deuitdaging in het realiseren van een monumentaal gebouw, terwijlhet voor Van der Valk een uitdaging was om tekunnen blijvenopereren tijdens het bouwproces. Dit heeft geresulteerd in een unieke ontwerpoplossing, waarbij de uitbreiding van het congrescentrum naast het bestaande gebouw is gesitueerd enhet auditorium bovenop het congrescentrum wordt geplaatst.

De grote uitkragende constructie van het auditoriummaakt het mogelijk om tijdens de bouw het bestaande hotel en congrescentrum volledig operationeel te houden en tegelijkertijd een uniekgebouw te creëren, dat toegang biedt tot groene parken, met uitstekende verbindingen en ruimte voor logistiek.

Een foyer die verbindt
Met houten trappen en verticale groene tuinen fungeert de foyer als de belangrijkste verbinding tussen de begane grond en de verschillende verdiepingen van het gebouw. Deze verticale foyer biedt bezoekers ook meerdere ruimtes om te ontspannen, te werken en elkaar informeel te ontmoeten. Er bevinden zich diverse bars en toegangen tot buitenruimtes.De foyer koppelt de ingangen naar de verschillende congres- en conferentieruimtes aan elkaar.Hier komen tevens alle faciliteiten en belangrijke logistiek bijeen.

Groene omgeving en een duurzame aanpak
Het ECC is gelegen aan de rand van Genneper Parken, een groot groengebied tussen de ringweg (Brainport Avenue), de High Tech Campus en het stadscentrum.

Het project is op verschillende manieren met Genneper Parken geïntegreerd. Zo loopt het parklandschap over het dak heen en onder het verhoogde gebouw door. Bezoekers kunnen aangenaam verpozen op het dak, of onder het gebouw uit de zon, onderweg genietend van een gezond sapje of een koffie. Genneper Parken biedt ook plek aan grote sportaccommodatiesdie fysieke, mentale en sociale gezondheid bevorderen.

In het Elysion-plan wordt ook een deel van het bestaande hotelgebouw gesloopt om de ecologie van het aangrenzende beekdal Tongelreep te versterken. Dit pittoreskebeekdal is een belangrijke waterweg met hoge ecologische en cultuurhistorische waarde.

De gevel van het congrescentrum is voornamelijk opgetrokken uit hout en glas. Het is de bedoeling dit te combineren met stikstofdioxide-absorberende oppervlakken – een innovatieve nieuwe nanotechnologie die verontreinigingen uit de lucht filtert.

De nieuwe gebouwen zullen ook energiepositief zijn, wat wil zeggen dat ze meer energie opwekken dan ze verbruiken. Door gebruik te maken van innovatieve bromide flowbatterijen kan energie worden opgeslagen voor gebruik tijdens piekuren. Op de locatie bevindt zich bovendien het grootste regionale oplaadstation voor elektrische auto’s. De groene doelstellingen van het project zijn aanleiding om een aanvraag in te dienen voor een BREEAM Outstanding certificatie voor het ontwerp.

Een nieuw mobiliteitsknooppunt voor Brainport
De uitbreiding van de congresfaciliteiten maakt ook een uitbreiding van het aantal hotelkamers, parkeerplaatsen en vrijetijdsvoorzieningen noodzakelijk. Om hierin te voorzien is het plan om een tweede hoteltoren te realiseren, dat zich qua uitstraling richt op sport en recreatie. Het parkeerterrein zorgt vooreen uitbreiding van het groengebied en grenst aan het Brainport Avenue.

Met gebruikmaking van de bestaande P+R en nieuwe parkeerfaciliteiten wordt een duurzaam mobiliteitsknooppuntgecreëerd. Hiermee kan de locatie niet alleen een van de belangrijkste oplaadpunten voor elektrische auto’s worden, maar ook milieuvriendelijke alternatieven bieden om naar het centrum van Eindhoven te reizen, zoals carpoolen, fietsen en andere slimme vervoersmiddelen.

Een flexibele oplossing om de haalbaarheid te waarborgen
Om de financiële haalbaarheid van de uitvoering te waarborgen, is een conceptvoor een flexibel en hybride ontwerp van het auditorium met 1.500 zitplaatsenontwikkeld.

Door verschillende configuraties binnen de conferentieruimte te creëren, kan het auditorium worden opgedeeld in vier onafhankelijke vergaderzalen, waarmee kleinere congressengelijktijdig in het gebouw kunnen plaatsvinden. Wanneer de ruimte op deze manier wordt geconfigureerd, kan het onderste auditorium dankzij de inschuifbare stoelen ook als feestzaal worden gebruikt terwijl de andere conferentieruimtes in gebruik zijn. Een geluidsstudio in het congresgebouw maakt het bovendien mogelijk om hybride online- en live-evenementen te organiseren.

Voor de hoofdconstructie van het auditorium is gebruik gemaakt van een combinatie van hout en staal. Een groteglaswand biedt bezoekers van het auditorium een spectaculair uitzicht op de skyline van Eindhoven.

Het nieuwe congrescentrum maakt onderdeel uit van de Regio Deal Brainport Eindhoven, waarmee 7 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de realisatie ervan. De nieuwe faciliteit moet in 2025 worden opgeleverd.

Dit verhaal is beschikbaar in meerdere talen
Deel of voeg Elysion Congress Centre toe aan uw collecties
Project Credits
Architecten
DVP
Project management and tender management
D&B Contractor and BREEAM
Cost consultancy
Product specificatie overzicht

Refurbishment Building of the Monas of San Clodio
volgend project

Refurbishment Building of the Monas of San Clodio

Hotels
Leiro, Ourense, Spain - Gerealiseerd over 2017
Bekijk project