Hardenvoort passive campus for children and youngs

Hardenvoort passive campus for children and youngs

Architect
B2Ai
Plaats
Antwerp, Belgium
Bouwjaar
2015
Categorie
Kwekerijen

Lagere scholen

Middelbare scholen
© Danica Kus

Hardenvoort passive campus for children and youngsters

B2Ai als Architecten

Een school die meegroeit met het kind

Het gaat over een nieuwe kinder- en jongerencampus, bestaande uit een kleuter- en lagere school, en een secundaire school. De bouwlocatie voor dit nieuwbouwproject situeert zich in Antwerpen-Noord, langsheen de straat Hardenvoort, aan de rand van Park Spoor Noord.


Het gebouw heeft twee gezichten: een stedelijke zijde met de hogere bouwvolumes en de toren en een ‘zachte’ parkzijde met de verschillende niveaus. Zo maakt het gebouw de perfecte overgang tussen het park en de straatzijde aan Hardenvoort en sluit het aan op het Opleidingsgebouw. Er wordt een centrale lobby ingepland die de straatzijde en de parkzijde met elkaar verbinden, en zo voorziet in een dubbele toegang. Enerzijds is er de toegang voor de leerlingen langs de parkzijde, en anderzijds is er de toegang aan de straatkant voor bezoekers, buurtbewoners en leerlingen die te laat komen.


De relatie van de site met het park is tweeledig: aan de westzijde is het deel van het park eerder op jongeren gericht (skatebowl, graffiti, het deeltijds kunstonderwijs), terwijl aan de zuidoostzijde eerder aangetakt wordt op voorzieningen voor jonge kinderen (speelplein, recreatieve waterpartij,…). In het basisopzet van het plan wordt om die reden de secundaire school en de breed-inzetbare ruimtes aan de westzijde gesitueerd, en de kleuterschool en de lagere school aan de zuidoostzijde. Op deze manier ontstaat er een logische binding met het park. De breed-inzetbare ruimtes zoals de sporthal bevinden zich op de kop, het schakelpunt tussen park en stad. Deze sporthal kan na de schooluren ook gebruikt worden door de buurtbewoners.


De verschillende afdelingen zijn leesbaar in het gebouw, evenals de cascade van buitenruimtes die erbij hoort.

De kleuterschool richt zich naar het binnengebied dat meer beschutting biedt, terwijl de afdelingen voor de groteren zich meer richten op het park- en de straatzijde. Op de benedenverdieping bevindt zich een afgesloten speelplaats voor de kleuters. Andere leerlingen moeten daar in principe niet komen. Via een grote trap kom je op een andere gemeenschappelijke speelplaats, die op het niveau van de refter en de ingang van de lagere school ligt. Naarmate een kind ouder wordt en opklimt, wordt de aanpak steeds opener. Zodra de middelbare jaren worden aangevat, krijgt het kind een weids uitzicht op de stad en haar omgeving. Gezien de beperkte omvang van het perceel t.o.v. de grootte van de school (680 leerlingen), wordt het grootste deel van de daken ingezet als speelplaats.


Het gebouw is een passieve school door de dikkere isolatie, de doorgedreven aandacht voor luchtdichtheid, zonwering, een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, passief buitenschrijnwerk met drievoudige beglazing.


Read story in EnglishFrançais and Deutsch

Featured Projects
Latest Products
News