Maison de Ville

Maison de Ville

Architect
Coenen Sättele Architecten
Plaats
Meerssen, Netherlands | View Map
Bouwjaar
2016
Categorie
Huisvesting
Arjen Schmitz
Product specificatie overzicht

ElementBedrijf Product Name
foot-mat: type Coral BrushForbo Flooring Systems
Aluminum façade profilesReynaers Aluminium
Internal Lighting Zumtobel Lighting Gmbh
Stainless Steel MeshCarl Stahl Architecture
Glass oriels north facade Octatube
Roof tilesZoontjens

Product specificatie overzicht
foot-mat: type Coral Brush
Aluminum façade profiles
Internal Lighting
Stainless Steel Mesh
Glass oriels north facade
Roof tiles

Maison de Ville / Maison Proosdij

Coenen Sättele Architecten als Architecten

Fase 3 van het  Masterplan Centrum Meerssen uit 1997 is sinds zomer 2016 gereed. De onderdelen  verlenging van de markt ,realisatie van het Maison de Ville, waarin opgenomen het  Klanten Contact Centrum van de gemeente gecombineerd met vijf erboven liggende appartementen    en  het appartementen- complex, Nieuw Proosdij, gesitueerd  rondom het voormalig klooster , zijn toegevoegd aan de reeds gerealiseerde planonderdelen. Ook de uitbreiding van de ondergrondse parkeergarage uit fase 1 en het completeren van het gerevitaliseerde  park door Bureau Verbeek  maken deel uit van de afronding van het Masterplan. Hiermee is een ontwikkeling afgesloten die tot doel had het centrum van Meerssen toekomstbestendig te maken en de immer wisselende vragen van het organisme stad / dorp van een antwoord te kunnen voorzien. Wat nog ontbrak was de koppeling van de markt naar het park, ingebed in een stedelijke structuur die zowel de vergrootte marktruimte als de uitbreiding van het park richting de markt voorziet van een ruimtelijk kader. Coenen Sättele Architecten heeft het ontwerp en de uitwerking van het Maison de Ville (uitvoering interieur KCC door derden) en het complex Maison Proosdij , inclusief de parkeergarage voor zijn rekening genomen en de contouren van de inrichting van de  openbare ruimte bepaald.

 

Het Maison Proosdij is opgebouwd uit 3 blokdelen met elkaar verbonden d.m.v. een centrale hal.  De entree van het complex ligt aan de ( verlengde ) markt, waar ook de publieke entree naar de parkeergarage, onder een overkluizing  door de nieuwbouw te vinden is. De hoofdvormen van de nieuwbouwdelen oriënteren  zich qua profiel en maatvoering aan die van het klooster, maar zijn  in architectuur en materialisatie onderscheidend voor ieder blokdeel. In het bestaande, deels geamoveerde, klooster zijn 2 stadswoningen gerealiseerd waarvan een in de voormalige kapel. De gevels van het klooster zijn gerestaureerd en alleen  daar waar noodzakelijk aangepast aan de nieuwe inhoud. In de nieuwe vleugels worden in vier bouwlagen  19 appartementen gerealiseerd  die deels op het park , deels op de markt gericht zijn.  Het complex als geheel houdt de herinnering aan het oude klooster levend maar geeft als gevolg van zijn toevoegingen een nieuw karakter aan de plek tussen de monumentale basiliek en het fraaie park. Ook de verlengde marktruimte, ingekaderd tussen het Maison de Ville en het Maison Proosdij zal een belangrijke  bijdrage aan een nieuwe  beleving van de openbare ruimte in het centrum van Meerssen leveren.

Dit verhaal is beschikbaar in meerdere talen
Project Credits
Carter Lovett
volgend project

Carter Lovett

Barren
Melbourne, VIC, Australia - Gerealiseerd over 2019
Bekijk project