בית בסגנון טמפלרי באלוני אבא

בית בסגנון טמפלרי באלוני אבא

Architect
T&Z - טובה דויד וצילה רייזר אדריכלים
Category
Housing

Private Houses

בית בסגנון טמפלרי באלוני אבא

T&Z - טובה דויד וצילה רייזר אדריכלים as Architects

תכנון ועיצוב בית בסגנון טמפלרי באלוני אבא

Lapa Apartment
next project

Lapa Apartment

Apartments
Lisbon, Portugal - Build completed in 2018
View Project