Krakow Music Center competition proposal

Impressively Simple as Architects

Koncepcja zagospodarowania terenu oparta została na założeniu, że cały, objęty opracowaniem teren powinien być ogólnodostępną przestrzenią publiczną oraz maksymalnie wykorzystać sąsiedztwo i walory Wisły. Dlatego teren zaprojektowano jako otwarty z zespołem budynków przyciągających miksturą funkcji i rozszerzonych programów oraz bogatym w atrakcje parkiem – Ogrodami Muzyki - otwartym na Bulwar Kurlandzki i Wisłę. Zaproponowano również bezpośrednie połączenie tego obszaru ze znajdującymi się po drugiej stronie rzeki terenami pieszą kładką, przez co obszar Centrum Muzyki stanie się bardziej dostępny, otwarty i atrakcyjny.


Główną ideą projektu jest stworzenie Miejsca – generatora kultury, o szczególnym charakterze, ale jednocześnie mocno osadzonego w istniejącym otoczeniu i związanego z miastem pod względen urbanistycznym, architektonicznym, kulturowym i historycznym. Również podniesienie wartości przestrzennej miejsca oraz ożywienie dzielnicy Grzegórzki stało się jednym z założeń prezentowanego projektu i wyjściem do poszukiwania efektywnych rozwiązań.


Projektując układ całego założenia złożonego z budynków i terenu parkowego uwzględniono odczytywalne na poziomie planu relacje i proporcje ulic, placów oraz przestrzeni miejskich Krakowa. Nadając wyjątkowy, reprezentacyjny charakter tworzonemu miejscu, nawiązano do istniejących w przestrzeni miasta ważnych wnętrz urbanistycznych, analizując i przetwarzając ich proporcje, formę i układ.


Kompozycja urbanistyczna Centrum Muzyki nawiązuje do dwóch obszarów Krakowa o szczególnym charakterze. Rynek Starego Miasta oraz urbanistyczna siatka ulic Kazimierza stały się danymi wyjściowymi do potraktowania terenu Centrum Muzyki jak miejskie forum, silnie związane z otoczeniem. Sieć połączonych przestrzeni publicznych o różnorodnym charakterze, których rolą jest zaproszenie do wejscia w głąb – do Ogrodów Muzyki, tworzy spójny układ otaczający „zielone serce”. Komponowanie układu obszaru będącego przedmiotem konkursu ma na celu powiązanie odrębnych obiektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym oraz komercyjnym wraz ze zrewaloryzowanym terenem zielonym w jedno, otwarte miejsce rekreacyjno-kulturalne.

Share or Add Krakow Music Center to your Collections
Product Spec Sheet

Oye Mi Canto House
next project

Oye Mi Canto House

Private Houses
Sydney NSW, Australia - Build completed in 2019
View Project