Library and Community Center for the Eldery in Òdena.

Library and Community Center for the Eldery in Òdena.

Architect
SUMO Architects

Jordi Pagés Serra

Pasqual Bendicho Cabutí

Yolanda Olmo Alonso
Location
Òdena, Spain | View Map
Project Year
2011
Category
Community Centres

Cultural Centres

The Library, TheCommunity Center for the Eldery and the Old Building.

SUMO Architects as Architects

El Nou edifici recupera i reutilitza els elements de l’actual Centre Fraternal que són capaços de suportar el canvi d’ús i la nova vida de l’edifici. Es mantenen els elements estructurals aptes per als nous requeriments. La nova construcció es planteja com una nova coberta per l’edifici existent. El dota d’un nou accés i n’amplia la superficie d’us. Estructuralment l’ampliació es recolza sobre l’actual centre Fraternal amb una estructura metàl.lica que conforma també la geometria de la coberta. Es prioritzen els materials industrialitzats i la construcció en sec. La coberta es protegeix de la orientació sud i capta el màxim de llum de nord, més homogènia i òptima per l’us de la biblioteca. La coberta del cos annex a la construcció existent es converteix en un mirador sobre el poble i l’entorn immediat. També esdevé una nova plaça pel poble i permet un accés alternatiu a la sala polivalent en cas que la biblioteca estigui tancada.


Els criteris de Sostenibilitat i ecoeficiència de l’edifici es resumeix en 4 punts: 1. Geotèrmia. L’edifici es climatitza amb un sistema combinat de terra radiant fred-calent més renovació d’aire. A través de pous geotèrmics s’aconsegueix aigua fresca a l’estiu i calenta a l’hivern. 2. Façana ventilada i coberta ventilada. Solucions constructives que permeten un gran estalvi energètic. Baixes pèrdues interior-exterior, i baixes emissions exterior-interior. 3. Protecció a sud. Evitar i controlar l’excés de radiació solar especialment en els mesos més calurosos 4. Vidres de baixa emissivitat. Evitar les pèrdues i guanys no volguts en els punts més febles dels tancaments.


Per a tot això l’edifici té una qualificació energètica A.

Parrish House
next project

Parrish House

Care Homes
San Francisco, Cordoba, Argentina - Build completed in 2019
View Project