4 de 15
Koji Fujii / Nacasa and Partners

Ryogoku Yuya Edoyu Spa (Kubo Tsushima Architects)

Koji Fujii / Nacasa and Partners

Ryogoku Yuya Edoyu Spa

História de Kubo Tsushima Architects

Foto: Koji Fujii / Nacasa and Partners

Fotos populares de Shops