3 of 24
Fernando Guerra FG+SG architecture photography

Texugueira House (Contaminar Arquitectos)

Fernando Guerra FG+SG architecture photography

Texugueira House

Story by Contaminar Arquitectos

Photo: Fernando Guerra FG+SG architecture photography