11 of 17
Michael Kai

Armadale House 1 (Mitsuori Architects)

Michael Kai