1 of 2
Nikos Papageorgiou

House in Pangrati (Plaini and Karahalios Architects)

Nikos Papageorgiou

House in Pangrati

Story by Plaini and Karahalios Architects

Photo: Nikos Papageorgiou