4 of 23

‘Nieuw Schieveningen’, a masterplan for the harbour of The Hague (Archipelontwerpers)