5 of 34
Sam Siew Shien

House W (KC Design Studio)

Sam Siew Shien

House W

Story by KC Design Studio

Photo: Sam Siew Shien