4 of 33
Nakanimamasakhlisi Photo Lab

Fabrika Tbilisi (MUA - Architecture & Placemaking)

Nakanimamasakhlisi Photo Lab

Fabrika Tbilisi

Story by MUA - Architecture & Placemaking

Photo: Nakanimamasakhlisi Photo Lab