2 of 73
Studio Fatourechiani, Parham Taghioff

Khaneh Kaboutar Multifunctional Building (Fatourechiani Architecture Studio)

Studio Fatourechiani, Parham Taghioff

Khaneh Kaboutar Multifunctional Building

Story by Fatourechiani Architecture Studio

Photo: Studio Fatourechiani, Parham Taghioff