3 of 25
© Yang Tianzhou

Swan Lake Bridge House and Viewing Tower (Swan Lake Bridge House and Viewing Tower)

© Yang Tianzhou