15 of 20
© Lian He

Chongqing Jiangshan Yun Chu – Legend Gallery (LWK + PARTNERS)

© Lian He