3 of 3

GREENTOWN • XIZI QINGSHAN LAKE ROSE GARDEN (GFD)