2 of 34
YASAKA Mariko

HAYAMA renovation (Yoshiki Ogata+SALT)

YASAKA Mariko

HAYAMA renovation

Story by Yoshiki Ogata+SALT

Photo: YASAKA Mariko