3 of 42
yurika kono

daita2019 (Suzuko Yamada Architects)

yurika kono

daita2019

Story by Suzuko Yamada Architects

Photo: yurika kono