1 of 5
Connie Zhou

390 Madison Avenue (Kohn Pedersen Fox Associates)

Connie Zhou

390 Madison Avenue

Story by Kohn Pedersen Fox Associates

Photo: Connie Zhou