5 of 11

Tokonoma in the town (Koji Umeoka Architects)