2 of 8
Benoit Florençon, Courtesy OMA

OFF-WHITE FLAGSHIP STORE PARIS (OMA)

Benoit Florençon, Courtesy OMA

OFF-WHITE FLAGSHIP STORE PARIS

Story by OMA

Photo: Benoit Florençon, Courtesy OMA