Klein Dytham architecture
Koichi Torimura
Klein Dytham architecture
Klein Dytham architecture

Klein Dytham architecture

Klein Dytham architecture Offices
HQ
Klein Dytham architecture Tokyo
2F 1-15-7 Hiroo, Tokyo, Japan