NEXIT architecten
NEXIT architecten

NEXIT architecten

Architects from Spoorwegstraat 48, Arnhem, Netherlands
NEXIT zet zich in voor een verrassende en innovatieve bijdrage aan de hedendaagse ruimtelijke ontwikkeling. Wij doen dit door een open houding aan te nemen tegenover onze opdrachtgevers en het ontwerpproces. NEXIT wil verbindingen tot stand brengen. Verbindingen tussen oud en nieuw, tussen historie en toekomst maar ook tussen sociaal-maatschappelijke en economische belangen. Hierbij proberen we vooringenomen ideeën over ruimte, materialisatie en detaillering te overstijgen. De vormkeuze is meestal het directe gevolg van randvoorwaarden, zoals het programma van eisen of de ruimtelijke situatie, maar kan ook ingegeven zijn door eisen van een bestemmingsplan of het bouwbudget. NEXIT benadert beperkingen het liefst positief, hetgeen onconventionele oplossingen kan opleveren die de bestaande referentiekaders vergroten.
1 office
HQ
NEXIT architecten Arnhem
00 31 26 4461368
Spoorwegstraat 48, Arnhem, Netherlands