Nobuo Araki / The Archetype
SHIMIZU KEN
Nobuo Araki / The Archetype
Nobuo Araki / The Archetype

Nobuo Araki / The Archetype

Nobuo Araki 1967 Born in Kumamoto,JAPAN. 1997 Established Nobuo Araki/The Archetype The main architectural works 1999 PROTECT bldg.(Shop, Tokyo) 1999 SOPH. TOKYO(Shop, Tokyo) 2004 F.C.R.B.Stadium Project (Exhibition, Tokyo) 2005 STUSSY SHIBUYA(Shop, Tokyo) 2005 SAMURAI NISHIAZABU (Kashiwa Sato’s Office, Tokyo) 2006 Kaikai Kiki MOTOAZABU (Takashi Murakami’s Studio/Gallery, Tokyo) 2008 NSW STORE (NIKE sports wear Shop, Tokyo) 2008 YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD. Tokyo head quarters(Office, Tokyo)
Our Projects
Nobuo Araki / The Archetype Offices
HQ
Nobuo Araki / The Archetype n/a
Tokyo, Japan