Vandkunsten
Helene Høyer Mikkelsen
Vandkunsten

Vandkunsten

Vandkunsten is involved in the following projects
Thyme Garden, added by Velux
Modern Seaweed House, added by Vandkunsten
Masterplan for Gyldenrisparken, added by Ramboll
Our Projects
Vandkunsten Offices
HQ
Vandkunsten KØBENHAVN
KØBENHAVN , Denmark