Specifier · Let manufacturers think along with the materialization of your project
Büyükada Çarşı Cami (3.Mention)

Büyükada Çarşı Cami (3.Mention)

Architect
İLHAN ÜNAL Mimarlık
Location
Büyükada, Turkey
Category
Mosques

Büyükada Çarşı Cami (3.Mention)

İLHAN ÜNAL Mimarlık as Architects

Yerleşik kent düzeni içerisinde sonradan planlanan cami projeleri her zaman zorlukları beraberinde getirmiştir. Geleneksel cami mimarisinin getirdikleri ve camilerin olması gereken yönelimi çoğu zaman mevcut kurguyla tezatlıklar oluşturmuştur. Yarışma konusu olan arazi ve dahi cami olarak kullanılan mevcut yapı bu sorunlara örnek teşkil etmektedir. Arazinin kıble yönüyle olan tezatlığını kırmak yapıyı adaların mevcut dokusu içinde cami mimarisinin kültürel sürekliliği göz önünde bulundurarak entegre etmek öncelikli hedef olmuştur. İhtiyaç dahilindeki yapının arsa üzerindeki kütlesel konumu arazi ile kütle arasında keskin bir farklılık yaratmaktadır. İki durumunda değiştirilemeyecek olması farklı arayışlara yöneltmiştir. Bu durumda kütlenin daha saydam daha yumuşak hatlara sahip olma gereksinimi doğmuştur daha yumuşak hatlar yapı içerisinde kullanımı kolaylaştıracağı gibi kullanıcıya daha geniş alanlar yaratacaktır. Kütlenin yumuşatılması tek başına arazi kütle zıtlığına kesin bir çözüm getirmemektedir dolayısıyla kütle saydamlaştırılmış ve sert algısı kırılmıştır. Cami mimarisinin geleneksel süreklilik göz önüne alındığında saydamlık tartışmalı bir konu halini alacaktır. Gerekli mahremiyetin sağlanması ışığın daha verimli kullanılması için saydam cepheler geometrik cephe malzemesi ile donatılmıştır. Yapının ada siluetine katılması arazi ile kesin bir uyum yakalaması ve de sokak bütünlüğünü koruması için kare form ile yeniden çevrelenmiştir. Bu kare form yarı açık alanların oluşumunu sağlamak ile beraber geleneksel camii mimarisinin yansımasını da oluşturmuştur. Zemin katın tamamı ile ibadet alanı ve etkileşimi için tasarlanmış program dahilinde ki ibadet mekanı ve son cemaat mekanları yerleştirilmiştir. Abdest mekanları ve herkese açık tuvaletler bir alt katta çözümlenmiş böylece tuvalet görüntüsünden kurtarılmıştır. Zemin katta daha fazla kullanım alanı ve yarı açık etkileşim alanları sağlanmıştır. Engelli erişimini tüm katlarda sağlamak için hali hazırda dikey olarak kullanılacak minareye iki farklı fonksiyon yüklenerek asansör işlevi kazandırılmıştır. Diğer tüm fonksiyonlar alt katlar da çözülerek yapının ibadet mekanları haricinde hiçbir fonksiyonla rahatsız edilmemesi amaçlanmıştır.

Project Credits
Product Spec Sheet

Casa SR
next project

Casa SR

Private Houses
Torricella, Province of Taranto, Apulia, Italy - Build completed in 2016
View Project