Yuichi Yoshida and associates
Katsumi Hirabayashi
Yuichi Yoshida and associates

Yuichi Yoshida and associates

Yuichi Yoshida and associates is involved in the following projects
Shinbohon House K, added by Yuichi Yoshida and associates
Eda Room, added by Yuichi Yoshida and associates
Nishinomiya House D, added by Yuichi Yoshida and associates
TSUKIJI・ROOM・H, added by Yuichi Yoshida and associates